top of page

קונטקט לעומק

נלמד את טכניקת הקונטקט אימפרוביזציה החל מתנועה על הרצפה וגלגול המפרקים , דרך שלל עקרונות בסיס בקונטקט כמו תמיכה ומסירה של משקל, שימוש נכון ברגליים ובאגן בעת ביצוע הרמות , תנועה של כוכב –עובר , דחיפה ומשיכה, התנגדות ,חיכוך וזרימה, מרכז ופריפריה ועוד ועוד.

השיעורים מתובלים בהנחייה המעודדת שחרור וחיבור לנשימה וליכולות הגוף, ניווט למרחבים פתוחים ואל האפשרי יחד עם התמסרות וריכוז בתוך תרגיל. כל אלו מגלים לנו עצמה חדשה ויכולות שלא דמיינו שיש לנו.  

זוהי קבוצה קבועה שניתן להכיר לעומק את החברים בה.

 

הקבוצה תפעל בשעות 10:00-13:00 בימי ה' בבוקר .

 

bottom of page