top of page

ריקודי מילים

הריקוד נמשך אל מעבר לגוף ,בדמיון, בתחושה ועל הלשון, נשפך על הנייר  עם עפרון.

זה רוקד לי.

זה נופל לי מבין האצבעות 
חומק מאחורי ברכיי 
נוזל מבעד לאזניים
מנצנץ מעל האישוניים

מתופף באצבעות 
מלטף בנחיריים
מתגבש בירכיים 
פורץ מהעיניים 
 מתגנב שם בתלתל
וגולש מהשכמה 
צונח למרפק ואז בורח לקרסול 
וקורן מתוך הלב במין תנועת פיתול.


ממשיך ושוטף כולי 
עוצר ומרחף עילי
מציף ומאבד לי כל כיוון 
מערבלותי  אך אינני מסוחרר
מחדדותי והנני מרוכך

זה מעגל אותי וגם בוזמנית מחייב אותי

לא להימרח

אין יכולת לקרוא לזה בדיוק בשם

אבל אני יכול גם לא לנסות

כאילו לא רוצה להתעלם 
המשמעות קיימת ונחשפת עוד

ויש שם עצב ,פחד ושמחה בלי קץ..........
הכל קורה דרכי בלי להתאמץ.

bottom of page